นอนฟังธรรมจนหลับ ก็ได้บุญมาก ทำให้มีอานิสงส์ใหญ่ได้เหมือนกัน

นอนฟังธรรมจนหลับ ก็ได้บุญมาก ทำให้มีอานิสงส์ใหญ่ได้เหมือนกัน

การฟังธรรม เพื่อให้เกิดบุญบารมี ต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบ

พร้อมที่จะรับฟัง บางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอน

เพราะรู้สึกลื่นหู และทำให้หลับสบาย แต่ก็เกิดความสงสัย

ว่าการนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไป จะได้บุญไหม

หรือจะเป็น บ า ป หรือเปล่ า ลองมาฟังคำตอบจากหลวงพ่อกัน

ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะ ของหลวงพ่อฟัง

แต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไป อย่ างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่ าครับ

หลวงพ่อ : นอนฟังธรรมจนหลับ แสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้ว

ก็เข้าภวังค์ไปเลย ซึ่งจะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้

ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่

ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัย ต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหน

หรือจิตสงบเมื่อใด จะเกิด อาการง่วงได้ง่าย

ผู้ถาม : ถ้าอย่ างนั้นควรทำอย่ างไรครับ

หลวงพ่อ : ธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน ยืน เดิน

เขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่

ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราว

นั่นแหละจิตเป็นฌาน ถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้

ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะสบายเรื่อยไป

พอถึงฌานปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่

ผู้ถาม : แบบนั้นก็มีประโยชน์อยู๋บ้างใช่ไหมครับ

หลวงพ่อ : การเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไป

อย่ างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะ

และ ได้เรียบรู้คำสอนอยู่บ้าง เป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอน

เสี ยงสว ดมนต์ หรือ เสี ยงการบรรย ายธรรมนั้น เป็นทำนองที่ราบเรียบ

เป็นช่วงของคลื่นเสี ยงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึก สุข สงบ สบายใจ

จะช่วยให้นอนหลับได้ อย่ างผ่อนคลาย

ร่างกายรู้สึกปลอดภั ย และ ได้รับการพักผ่อนเต็มที่

ผู้ถาม : แล้วถ้าฟังตอนอื่นละ เช่น

ตอนเข้าห้องน้ำไปปลดทุ กข์จะได้ไหมครับ

หลวงพ่อ : เอ าอะไรฟัง เอ าหูฟังหรือเอ า ท ว า ร ฟัง?

ผู้ถาม : เอ าหูครับ

หลวงพ่อ : เอ าหูฟังไม่เป็นไร

ผู้ถาม : แหมท่านนี่มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะ

” การฟังธรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุด คือการใช้ความรู้สึกของเรา

ไว้ที่ตรงนั้น ไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอก แม้แต่ส่งหาผู้เทศน์ก็ตาม

ให้รู้สึกอยู่กับตังของเราเอง เมื่อเราตั้งจิต

ไม่ไปคาดหมาย หรือปรุงแต่งอะไร

เมื่อท่านเทศน์เรื่องอะไร เราก็จะรับเอ าโดยเฉพาะสิ่งที่

ท่านแสดงไปเท่านั้น ไม่ต้องไปตีความอะไรให้มากมาย

เพราะในขณะที่ฟัง จิตของเราย่อมได้รับความสงบ

และจิตที่สงบ จะเกิดความสุขในขณะที่ฟังเทศน์ “

ขอขอบคุณแหล่งที่มา yakrookaset